CPrintDialog::PrintAll

BOOL PrintAll ( ) Stała;

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli wszystkie strony w dokumencie mają być drukowane; inny sposób 0.

Uwagi

Wywołanie funkcji po wywołaniu DoModal ustalenie, czy chcesz wydrukować wszystkie strony w dokumencie.

Omówienie CPrintDialog |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CPrintDialog::PrintRange, CPrintDialog::PrintSelection

Index