CPrintDialog::m_pd

PRINTDLG& m_pd;

Uwagi

Strukturę, której członkowie przechowuje właściwości obiektu okna dialogowego. Po konstruowania obiektu CPrintDialog , można użyć m_pd , aby ustawić różne aspekty okno dialogowe przed wywołaniem funkcji członek DoModal . Aby uzyskać więcej informacji o strukturze m_pd , zobacz PRINTDLG w dokumentacji zestawu Win32 SDK.

Jeśli członek danych m_pd można modyfikować bezpośrednio, będzie zastępować wszystkie domyślne zachowanie.

Omówienie CPrintDialog |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Index