CPrintDialog::GetToPage

int GetToPage ( ) Stała;

Wartość zwracany

Końcowa numer strony w zakres stron do wydrukowania.

Uwagi

Wywołanie funkcji po wywołaniu DoModal do pobrania końcową numer strony w zakres stron do wydrukowania.

Omówienie CPrintDialog |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CPrintDialog::GetFromPage, CPrintDialog::PrintRange

Index