CPrintDialog::GetPrinterDC

HDC GetPrinterDC ( ) Stała;

Wartość zwracany

Dojście do kontekstu urządzenia drukarki, jeśli kończy się pomyślnie; inny sposób NULL.

Uwagi

Jeżeli parametr bPrintSetupOnly konstruktora CPrintDialog było FAŁSZYWE (wskazując, że wyświetlane jest okno dialogowe Drukuj), następnie GetPrinterDC zwraca uchwyt do kontekstu urządzenia drukarki. Należy wywołać Windows DeleteDC funkcji usunąć kontekstu urządzenia, gdy skończysz go.

Omówienie CPrintDialog |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Index