CPrintDialog::GetPortName

CString GetPortName ( ) Stała;

Wartość zwracany

Nazwa portu aktualnie wybranej drukarki.

Uwagi

Wywołanie funkcji po wywołaniu DoModal do pobierania nazwy portu aktualnie wybranej drukarki.

Omówienie CPrintDialog |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz teżnbsp;CPrintDialog::GetDriver&Name, CPrintDialog::GetDeviceName

Index