CPrintDialog::GetFromPage

int GetFromPage ( ) Stała;

Wartość zwracany

Początkowy numer strony w zakres stron do wydrukowania.

Uwagi

Wywołanie funkcji po wywołaniu DoModal do pobrania początkowy numer strony w zakres stron do wydrukowania.

Omówienie CPrintDialog |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CPrintDialog::GetToPage, CPrintDialog::PrintRange

Index