CPrintDialog::GetDriverName

CString GetDriverName ( ) Stała;

Wartość zwracany

Nazwa sterownika urządzenia aktualnie wybranej drukarki.

Uwagi

Wywołanie funkcji po wywołaniu DoModal do pobierania nazwy sterownika urządzenia aktualnie wybranej drukarki.

Omówienie CPrintDialog |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz teżnbsp;CPrintDialog::GetDevice&Name, CPrintDialog::GetDevMode, CPrintDialog::GetPortName

Index