CPrintDialog::GetDevMode

LPDEVMODE GetDevMode ( ) Stała;

Wartość zwracany

Struktura danych DEVMODE , który zawiera informacje o zainicjowanie urządzenia i środowiska sterownika drukarki. Należy odblokować pamięci podjętą w tej struktury systemu Windows funkcji GlobalUnlock , która jest opisana w zestawie SDK platformy.

Uwagi

Wywołanie funkcji po wywołaniu DoModal do pobierania informacji o urządzenie drukujące.

Omówienie CPrintDialog |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CDC::GetDeviceCaps

Index