CPrintDialog::GetDeviceName

CString GetDeviceName ( ) Stała;

Wartość zwracany

Nazwa aktualnie wybranej drukarki.

Uwagi

Wywołanie funkcji po wywołaniu DoModal do pobierania nazwy aktualnie wybranej drukarki.

Omówienie CPrintDialog |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz teżnbsp;CPrintDialog::GetDriver&Name, CPrintDialog::GetDevMode, CPrintDialog::GetPortName

Index