CPrintDialog::GetCopies

int GetCopies ( ) Stała;

Wartość zwracany

Liczba kopii wymagane.

Uwagi

Wywołanie funkcji po wywołaniu DoModal do pobrania liczbę kopii wymagane.

Omówienie CPrintDialog |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CPrintDialog::PrintCollate

Index