CPrintDialog::DoModal

wirtualne int DoModal ( );

Wartość zwracany

IDOK lub IDCANCEL. Jeśli zwracany jest IDCANCEL , wywołanie systemu Windows funkcji CommDlgExtendedError w celu określenia, czy wystąpił błąd.

IDOK i IDCANCEL są stałymi, które wskazują, czy użytkownik zaznaczony przycisk OK i Anuluj.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji, aby wyświetlić okno dialogowe drukowania wspólnego systemu Windows i umożliwia użytkownikowi wybrać różne opcje drukowania, takie jak liczba kopii, zakres stron i czy kopie mają być sortowane.

Jeśli chcesz zainicjować różne opcje okna dialogowego drukowania przez ustawienie członków o strukturze m_pd , należy to zrobić, przed wywołaniem metody DoModal, ale po obiektu okna dialogowego jest konstruowana.

Po wywołaniu DoModal, można wywołać innych funkcji pobierania ustawień lub informacje wprowadzane przez użytkownika w oknie dialogowym.

Omówienie CPrintDialog |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CPrintDialog::CPrintDialog, CDialog::DoModal

Index