CPrintDialog::CreatePrinterDC

HDC CreatePrinterDC ( );

Wartość zwracany

Dojście do kontekstu urządzenia nowo utworzone drukarki.

Uwagi

Tworzy kontekstu urządzenia drukarki (DC) od struktury DEVMODE i DEVNAMES. . Zakłada się, że ten kontroler domeny jest bieżącej drukarki DC, i wszelkich innych uprzednio uzyskanego drukarki, którą DCs muszą zostać usunięte przez użytkownika. Ta funkcja może zostać wywołana, a powstałe DC użyte bez kiedykolwiek wyświetlania okna dialogowego Drukuj.

Omówienie CPrintDialog |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CPrintDialog::GetDevMode

Index