Członkowie klasy CPoint

Budowa

CPoint Konstrukcje CPoint.

Operacje

Przesunięcie Dodaje wartości x i y członkom CPoint.
operatorem == Sprawdza, czy równości między dwoma punktami.
operatora! = Sprawdza, czy nierówności między dwoma punktami.

Operatorzy zwracanie wartości CPoint

operator += Przesuwa CPoint przez dodanie rozmiar lub punkt.
operatora – = Przesuwa CPoint przez odjęcie rozmiary lub punkt.
operatora + Zwraca sumę CPoint i rozmiaru lub punkt.
operatora – Zwraca różnicę CPoint i rozmiarze lub negacji punkt.

Operatorzy zwracanie wartości CSize

operatora – Zwraca różnica wielkości między dwoma punktami.

Operatorzy zwracanie wartości CRect

operatora + Zwraca wartość przesunięcia CRect według wielkości.
operatora – Zwraca wartość przesunięcia CRect przez rozmiaru ujemnego.

Omówienie CPoint |nbsp; Wykres hierarchii

Index