CPoint

Klasa CPoint jest podobne do okna punkt konstrukcji. Obejmuje ona także funkcje składowe do manipulowania struktur CPoint i punkt.

Obiekt CPoint można używać wszędzie tam, gdzie używany jest strukturą punktu . Podmioty gospodarcze tej klasy, które współdziałają z "rozmiar" zaakceptować CSize obiektów lub rozmiar struktury, ponieważ są wymienne.

Uwaga Ta klasa pochodzi od struktury tagPOINT . (Nazwa tagPOINT jest mniej najczęściej używane nazwy struktury punkt ). To oznacza, że członkowie danych punktu struktury, x i y, są dostępne dane członków CPoint.

# include lt;afxwin.h>

Członkowie klasy |nbsp; Wykres hierarchii

Próbki  MFC próbki MDI

Zobacz też CRect, CSize

Index