CPoint::operator-=

nieważne podmiot gospodarczy -=( SIZE size );

nieważne operatora-= (Pkt pkt );

Parametry

rozmiar

Zawiera rozmiar struktury lub obiekt CSize.

punkt

Zawiera punkt konstrukcji lub obiekt CPoint.

Uwagi

Pierwszy przeciążenie odejmuje rozmiarze z CPoint.

Drugi przeciążenie odejmuje punkt z CPoint.

W obu przypadkach odejmowania odbywa się przez odjęcie x (lub cx) Członkowskie prawym operandzie od członka x CPoint i odjęcie y (lub cy) Członkowskie prawym operandzie od członka y CPoint.

Na przykład, odjęcie CPoint(5, -7) ze zmienną, która zawiera CPoint(30, 40) zmienia zmiennaCPoint(25, 47).

Omówienie CPoint |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CPoint::operator –, CPoint::operator +=, CPoint::Offset

Index