CPoint::operator +=

nieważne podmiot gospodarczy +=( SIZE size );

void operator += (pkt pkt );

Parametry

rozmiar

Zawiera rozmiar struktury lub obiekt CSize.

punkt

Zawiera punkt konstrukcji lub obiekt CPoint.

Uwagi

Pierwszy przeciążenie dodaje o rozmiarze do CPoint.

Drugi przeciążenie dodaje punkt do CPoint.

W obu przypadkach dodanie odbywa się poprzez dodanie x (lub cx) Członkowskie prawym operandzie członkowi x CPoint i dodawanie y (lub cy) Członkowskie operandu po prawej stronie elementu członkowskiego y CPoint.

Na przykład dodanie CPoint(5, -7) do zmiennej, która zawiera CPoint(30, 40) zmienia zmiennaCPoint(35, 33).

Omówienie CPoint |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CPoint::operator – =, CPoint::operator +, CPoint::Offset

Index