CPoint::operator +

CPoint podmiot gospodarczy +( SIZE size ) Stała;

CPoint operatora + (pkt pkt ) stała;

CRect operatora + (stała RECT * lpRect ) stała;

Wartość zwracany

CPoint , który jest równoważona rozmiarze, CPoint , który jest przesunięcie przez punkt lub przesunięcie CRect przez punkt.

Parametry

rozmiar

Zawiera rozmiar struktury lub obiekt CSize.

punkt

Zawiera punkt konstrukcji lub obiekt CPoint.

lpRect

Zawiera wskaźnik do struktury RECT lub obiektu CRect.

Uwagi

Za pomocą tego operatora przesunięcia CPoint przez obiekt CPoint lub CSize lub przesunięcie CRect przez CPoint.

Na przykład korzystając z jednej z dwóch pierwszych przeciążeniem do przesunięcie punktu
CPoint(25, -19)w ppkt CPoint(15, 5) lub rozmiar CSize(15, 5) zwraca wartośćCPoint(40, -14).

Dodawanie prostokąta do punktu zwraca prostokąt po zrekompensowana przez wartości x i y , określona w punkcie. Na przykład przy ostatnim przeciążenie przesunięcie prostokąta CRect(125, 219, 325, 419) przez punkt CPoint(25, -19) zwracaCRect(150, 200, 350, 400).

Omówienie CPoint |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CPoint::operator – =, CPoint::operator –, CPoint::operator +=, CSize::operator +, CRect::operator +, CPoint::Offset, CRect::OffsetRect

Index