CPoint::operator! =

BOOL podmiot gospodarczy !=( POINT point ) Stała;

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli punkty nie są równe; inny sposób 0.

Parametry

punkt

Zawiera punkt konstrukcji lub obiekt CPoint.

Uwagi

Sprawdza, czy nierówności między dwoma punktami.

Omówienie CPoint |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CPoint::Operator ==

Index