CPoint::Offset

nieważne Przesunięcie ( int xOffset, int yOffset );

nieważnePrzesunięcie (pkt,pkt);

nieważne Przesunięcie ( rozmiar rozmiar );

Parametry

xOffset

Określa, aby zrównoważyć członek x CPoint.

yOffset

Określa, aby zrównoważyć członek y CPoint.

punkt

Określa ilość (punkt lub CPoint), aby zrównoważyć CPoint.

rozmiar

Określa ilość (rozmiar lub CSize), aby zrównoważyć CPoint.

Uwagi

Dodaje wartości x i y członkom CPoint.

Omówienie CPoint |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CPoint::operator +=, CPoint::operator – =

Index