CPoint::CPoint

CPoint ( );

CPoint ( int initX, int initY );

CPoint ( pkt initPt );

CPoint (rozmiaru,initSize);

CPoint ( DWORD dwPoint );

Parametry

initX

Określa wartość x członkiem CPoint.

initY

Określa wartość y członkiem CPoint.

initPt

Punkt konstrukcji lub CPoint , która określa wartości używane do inicjowania CPoint.

initSize

 Rozmiar struktury lub CSize , która określa wartości używane do inicjowania CPoint.

dwPoint

Ustawia Członkowskie x słowo bity dwPoint , członek y o wysokich numerach wyraz dwPoint.

Uwagi

Tworzy obiekt CPoint . Jeśli podano żadnych argumentów, członkowie x i y są niezainicjowane.

Omówienie CPoint |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Index