CPictureHolder::SetPictureDispatch

nieważne SetPictureDispatch ( LPPICTUREDISP pDisp );

Parametry

pDisp

Wskaźnik do nowego interfejsu IPictureDisp.

Uwagi

Łączy obiektu CPictureHolder z interfejsem IPictureDisp.

Omówie&nie CPictureHolder |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CPictureHolder::GetPictureDispatch

Index