CPictureHolder::Render

nieważne Renderowanie ( CDC * pDC, Stała CRectamp; rcRender, Stała CRect & rcWBounds );

Parametry

pDC

Wskaźnik w kontekście wyświetlania, w którym obraz ma być renderowane.

rcRender

Prostokąt, w którym obraz ma być renderowane.

rcWBounds

Prostokąt repreze&ntujący prostokąta obwiedni obiektu renderowania picture.nbsp; Dla formantu ten prostokąt jest parametr rcBounds przekazany do zastępowania COleControl::OnDraw.

Uwagi

Renderuje obraz w prostokącie odwołuje się rcRender.

Omówie&nie CPictureHolder |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Index