CPictureHolder::GetType

krótki GetType ( );

Wartość zwracany

Wartość wskazująca typ obrazu. Możliwe wartości i ich znaczeń są następujące:

Wartość Znaczenie
PICTYPE_UNINITIALIZED Obiekt CPictureHolder jest unititialized.
PICTYPE_NONE Obiekt CPictureHolder jest pusty.
PICTYPE_BITMAP Obraz jest mapą bitową.
PICTYPE_METAFILE Obraz jest metaplik.
PICTYPE_ICON Obraz jest ikona.

Uwagi

Wskazuje, czy obraz jest mapa bitowa, metapliku lub ikonę.

Omówie&nie CPictureHolder |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Index