CPictureHolder::GetPictureDispatch

LPPICTUREDISP GetPictureDispatch ( );

Wartość zwracany

Wskaźnik do obiektu CPictureHolder IPictureDisp interfejsu.

Uwagi

Ta funkcja zwraca wskaźnik do obiektu CPictureHolder IPictureDisp interfejsu. Obiekt wywołujący musi wywołać wydania na ten wskaźnik po zakończeniu jej.

Omówie&nie CPictureHolder |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CPictureHolder::SetPictureDispatch

Index