CPictureHolder::CreateFromIcon

BOOL CreateFromIcon ( UINT idResource );

BOOL CreateFromIcon ( HICON hIcon, BOOL bTransferOwnership = FAŁSZYWYCH );

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli obiekt została pomyślnie utworzona; inny sposób 0.

Parametry

idResource

Identyfikator zasobu zasobu bitmapy.

hIcon

Dojście do ikony, z którego tworzony jest obiekt CPictureHolder.

bTransferOwnership

  wskazuje, czy obiekt obraz będzie przejąć na własność obiektu ikonę.

Uwagi

Używa ikona zainicjować obiektu obraz w CPictureHolder. Jeśli bTransferOwnership ma wartość TRUE, obiekt wywołujący nie należy używać obiektów ikonę w jakikolwiek sposób po to wywołanie zwraca. Jeśli bTransferOwnership ma wartość FALSE, obiekt wywołujący jest odpowiedzialny za zapewnienie, że obiekt ikona pozostaje ważna również dla istnienia obiektów obrazu.

Omówie&nie CPictureHolder |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CPictureHolder::CreateEmpty, CPictureHolder::CreateFromBitmap, CPictureHolder::CreateFromMetafile

Index