CPictureHolder::CreateEmpty

BOOL CreateEmpty ( );

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli obiekt została pomyślnie utworzona; inny sposób 0.

Uwagi

Tworzy pustego obiektu CPictureHolder i łączy się z interfejsem IPicture.

Omówie&nie CPictureHolder |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CPictureHolder::CreateFromBitmap, CPictureHolder::CreateFromIcon, CPictureHolder::CreateFromMetafile

Index