CPen::operator HPEN

operatora (HPEN) stała;

Wartość zwracany

Jeśli pomyślne, uchwyt obiektu Windows GDI reprezentowane przez obiekt CPen ; inny sposób NULL.

Uwagi

Użyj tego operatora, aby uzyskać załączony Windows GDI uchwyt obiektu CPen . Ten operator jest operator odlewania, który obsługuje bezpośrednie użycie obiektu HPEN.

Aby uzyskać więcej informacji o korzystaniu z obiektami graficznymi, zobacz artykuł Obiekty graficzne w Win 32 SDK Programmer's Reference.

Omówienie CPen |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Index