CPen::GetLogPen

int GetLogPen (LOGPEN * pLogPen );

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli kończy się pomyślnie; inny sposób 0.

Parametry

pLogPen

Punkty do struktury LOGPEN zawiera informacje o pióro.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji członek uzyskanie podstawowej struktury LOGPEN . Struktura LOGPEN określa styl, kolor i deseń pióra.

Na przykład wywołanie GetLogPen odpowiadać szczególnym styl pióra.

Zobacz następujące tematy w Win 32 SDK Programmer's Reference informacji o atrybutach pióro:

Przykład

Poniższy przykład kodu pokazuje wywołujący GetLogPen do pobrania znak pióra, a następnie utwórz nowe, stałe pióro z tego samego koloru.

LOGPEN logpen;
penExisting.GetLogPen (& logpen);
CPen penOther (PS_SOLID, 0, logpen.lopnColor)

Omówienie CPen |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CPen::GetExtLogPen

Index