CPen::GetExtLogPen

int GetExtLogPen (EXTLOGPEN * pLogPen );

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli kończy się pomyślnie; inny sposób 0.

Parametry

pLogPen

Punkty do struktury EXTLOGPEN , zawierający informacje o pióro.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji członek uzyskanie podstawowej struktury EXTLOGPEN . Struktura EXTLOGPEN określa styl, szerokość i Pędzel atrybuty pióra. Na przykład wywołanie GetExtLogPen odpowiadać szczególnym styl pióra.

Zobacz następujące tematy w Win 32 SDK Programmer's Reference informacji o atrybutach pióro:

Przykład

Poniższy przykład kodu pokazuje wywołujący GetExtLogPen aby pobrać atrybutów pióra, a następnie utwórz nowe, kosmetycznych pióro z tego samego koloru.

EXTLOGPEN extlogpen;
penExisting.GetExtLogPen (amp; extlogpen);
CPen penOther;
LOGBRUSH LogBrush = {extlogpen.elpBrushStyle, extlogpen.elpColor, extlogpen.elpHatch};
penOther.CreatePen (PS_COSMETIC, 1 & LogBrush)

Omówienie CPen |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CPen::GetLogPen, CPen::CreatePen

Index