CPen::FromHandle

statyczne CPen * PASCAL FromHandle ( HPEN hPen );

Wartość zwracany

Wskaźnik do obiektu CPen w przypadku powodzenia; inny sposób NULL.

Parametry

hPen

Uchwyt HPEN pióro GDI systemu Windows.

Uwagi

Zwraca wskaźnik do obiektu CPen przyznać uchwyt obiektu pióro GDI systemu Windows. Jeśli obiekt CPen nie jest dołączony do uchwytu, tymczasowy obiekt CPen zostanie utworzona i dołączone. Ten tymczasowy obiekt CPen obowiązuje tylko do następnego aplikacja ma czas bezczynności w jego pętli zdarzenia, które jednocześnie wszystkie tymczasowe obiekty graficzne są usuwane. Innymi słowy tymczasowy obiekt tylko jest prawidłowa podczas przetwarzania w jednym oknie komunikatu.

Omówienie CPen |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Index