CPen::CreatePenIndirect

BOOL CreatePenIndirect ( LPLOGPEN lpLogPen );

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli funkcja jest skuteczne; inny sposób 0.

Parametry

lpLogPen

Punkty do Windows LOGPEN strukturę, która zawiera informacje na temat pióro.

Uwagi

Inicjuje pióra, który ma styl, szerokość i kolor w strukturze wskazywanego przez lpLogPen.

Piór, które mają szerokość większą niż 1 piksel zawsze powinien mieć styl PS_NULL, PS_SOLIDlub PS_INSIDEFRAME.

Jeśli pióro ma styl PS_INSIDEFRAME i koloru, która nie jest zgodna z koloru w tabeli kolorów logiczne, pióro jest narysowany kolor symulowany. Styl PS_INSIDEFRAME jest identyczna z PS_SOLID , jeżeli szerokość pióra jest mniejsza niż lub równa 1.

Omówienie CPen |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CPen::CreatePen, CPen::CPen

Index