Członkowie klasy CPalette

Budowa

CPalette Tworzy obiekt CPalette z nie dołączonym paleta systemu Windows. Może być używany, musi inicjować obiektu CPalette z jedną z funkcji członek inicjowania.

Inicjowanie

CreatePalette Tworzy paletę kolorów systemu Windows i dołącza go do obiektu CPalette.
CreateHalftonePalette Tworzy paleta półtonów dla kontekstu urządzenia i dołącza go do obiektu CPalette.

Operacje

FromHandle Zwraca wskaźnik do obiektu CPalette , gdy uchwyt do obiektu paleta systemu Windows.
AnimatePalette Zastępuje wpisów w palecie logiczne identyfikowane przez obiekt CPalette . Wniosek nie ma aktualizacji obszaru klienckiego, ponieważ Windows mapuje nowe wpisy w palecie systemu natychmiast.
GetNearestPaletteIndex Zwraca indeks wpisu w palecie logiczną, która najbardziej odpowiada wartość koloru.
ResizePalette Zmienia rozmiar palety logiczne określonym przez obiekt CPalette określona liczba wpisów.

Atrybuty

GetEntryCount Pobiera liczbę wpisów palety w palecie logiczne.
GetPaletteEntries Pobiera zakres palety wpisów w palecie logiczne.
SetPaletteEntries Ustawia wartości kolorów RGB i flagi w zakres wpisów w palecie logiczne.
operatora HPALETTE Zwraca HPALETTE dołączonych do CPalette.

Omówie&nie CPalette |nbsp; Bazowy klasy członków | Wykres hierarchii

Index