CPalette

Klasa CPalette hermetyzuje palety kolorów systemu Windows. Paleta zawiera interfejs pomiędzy aplikacją i urządzenie wyjściowe kolorów (np. urządzenia wyświetlającego). Interfejs umożliwia stosowanie w pełni wykorzystać możliwości kolorów urządzenia wyjściowego bez poważnie zakłócać kolorów wyświetlanych przez inne aplikacje. System Windows używa aplikacji logicznych palety (Lista kolorów potrzebne) i paleta systemu, (która określa dostępne kolory) do określenia kolorów.

Obiekt CPalette oferuje funkcje składowe do operowania na palecie określonych przez obiekt. Konstruowanie obiektu CPalette i użyć jego funkcji elementów członkowskich, aby utworzyć paletę rzeczywiste, obiekt graficzny urządzenia interfejsu (GDI) i manipulować jej wpisy i inne właściwości.

Aby uzyskać więcej informacji na temat używania CPalette, zobacz Obiekty graficzne w Visual C++ Programmer's Guide.

# include lt;afxwin.h>

Czło&nkowie klasy |nbsp; Klasa podstawowa | Wykres hierarchii

Próbki  Próbki MFC DIBLOOK

Zobacz też CPalette::GetPaletteEntries, CPalette::SetPaletteEntries

Index