CPalette::operator HPALETTE

operatora (HPALETTE) stała;

Wartość zwracany

Jeśli pomyślne, uchwyt obiektu Windows GDI reprezentowane przez obiekt CPalette ; inny sposób NULL.

Uwagi

Użyj tego operatora, aby uzyskać załączony Windows GDI uchwyt obiektu CPalette . Ten operator jest operator odlewania, który obsługuje bezpośrednie użycie obiektu HPALETTE.

Aby uzyskać więcej informacji o korzystaniu z obiektami graficznymi, zobacz artykuł Obiekty graficzne w Win32 SDK Programmer's Reference.

Omówie&nie CPalette |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Index