CPalette::GetPaletteEntries

UINT GetPaletteEntries ( UINT nStartIndex, UINT nNumEntries, LPPALETTEENTRY lpPaletteColors ) Stała;

Wartość zwracany

Liczba pozycji Źródło palety logicznej; 0, jeśli funkcja nie powiodła się.

Parametry

nStartIndex

Określa pierwszy wpis w palecie logiczne mają być pobrane.

nNumEntries

Określa liczbę wpisów w palecie logiczne mają być pobrane.

lpPaletteColors

Punkty do tablicy z PALETTEENTRY struktur danych do otrzymywania wpisy palety. Tablica musi zawierać co najmniej tyle struktur danych, określonej przez nNumEntries.

Uwagi

Pobiera zakres palety wpisów w palecie logiczne.

Omówie&nie CPalette |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz teżnbsp; :: GetPaletteEntries, CPalette::SetPaletteEntries

Index