CPalette::GetNearestPaletteIndex

UINT GetNearestPaletteIndex ( COLORREF crColor ) Stała;

Wartość zwracany

Indeks wpisu w palecie logicznych. Wpis zawiera kolor, który najlepiej pasuje określonego koloru.

Parametry

crColor

Określa kolor ma być dopasowany.

Uwagi

Zwraca indeks wpisu w palecie logiczne, która najbardziej odpowiada wartość określonego koloru.

Omówie&nie CPalette |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz teżnbsp; :: GetNearestPaletteIndex

Index