CPalette::GetEntryCount

int GetEntryCount);

Wartość zwracany

Liczba wpisów w palecie logiczne.

Uwagi

Nazwać tę funkcję Państwa pobrać liczbę wpisów w danej palety logiczne.

Omówie&nie CPalette |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CPalette::GetPaletteEntries, CPalette::SetPaletteEntries

Index