CPalette::FromHandle

statyczne CPalette * PASCAL FromHandle ( HPALETTE hPalette );

Wartość zwracany

Wskaźnik do obiektu CPalette w przypadku powodzenia; inny sposób NULL.

Parametry

hPalette

Uchwyt z palety kolorów systemu Windows GDI.

Uwagi

Zwraca wskaźnik do obiektu CPalette , gdy uchwyt do obiektu paleta systemu Windows. Jeśli obiekt CPalette nie jest już dołączony do paleta systemu Windows, tymczasowy obiekt CPalette zostanie utworzona i dołączone. Ten tymczasowy obiekt CPalette obowiązuje tylko do następnego aplikacja ma czas bezczynności w jego pętli zdarzenia, które jednocześnie wszystkie tymczasowe obiekty graficzne są usuwane. Innymi słowy tymczasowy obiekt jest ważne tylko podczas przetwarzania w jednym oknie komunikatu.

Omówie&nie CPalette |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Index