CPalette::CreateHalftonePalette

BOOL CreateHalftonePalette ( CDC * pDC );

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli funkcja jest skuteczne; inny sposób 0.

Parametry

pDC

Identyfikuje kontekstu urządzenia.

Uwagi

Tworzy paleta półtonów dla kontekstu urządzenia. Aplikacja należy utworzyć paleta półtonów, gdy ponad tryb kontekstu urządzenia jest ustawiona na PÓŁTONÓW. Paleta logiczne półtonu zwrócony przez CreateHalftonePalette Członkowskie funkcji należy następnie zaznaczone i zrealizowane do kontekstu urządzenia przed CDC::StretchBlt lub :: StretchDIBits funkcja jest wywoływana.

Zobacz Win32 SDK Programmer's Reference uzyskać więcej informacji o CreateHalftonePalette i StretchDIBits.

Omówie&nie CPalette |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz teżnbsp;CDC::RealizePalette, CDC::SelectPalette, CDC::SetStretchBltMode, :: CreateHalftonePalette, :: StretchDIBits

Index