CPalette::CPalette

CPalette ( );

Uwagi

Tworzy obiekt CPalette . Obiekt ma nie dołączonym palety, aż do wywołania CreatePalette aby dołączyć do niego jedną.

Omówie&nie CPalette |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CPalette::CreatePalette

Index