CPalette::AnimatePalette

nieważne AnimatePalette ( UINT nStartIndex, UINT nNumEntries, LPPALETTEENTRY lpPaletteColors );

Parametry

nStartIndex

Określa pierwszy wpis w palecie aby być animowany.

nNumEntries

Określa liczbę wpisów w palecie aby być animowany.

lpPaletteColors

Wskazuje pierwszy członek tablicę PALETTEENTRY struktur Zamień wpisy palety, identyfikowane przez nStartIndex i nNumEntries.

Uwagi

Zastępuje wpisów w palecie logiczne podłączone do obiektu CPalette . Gdy aplikacja wywołuje AnimatePalette, nie ma aktualizacji obszaru klienckiego, ponieważ system Windows mapuje nowe wpisy w palecie systemu natychmiast.

Funkcja AnimatePalette będzie tylko zmienić wpisy z flagą PC_RESERVED w odpowiednich członka palPaletteEntry struktury LOGPALETTE , który jest dołączony do obiektu CPalette . Zobacz LOGPALETTE w Win32 SDK Programmer's Reference , aby uzyskać więcej informacji na temat tej struktury.

Omówie&nie CPalette |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz teżnbsp;CPalette::CreatePalette, :: AnimatePalette

Index