Członkowie klasy CPaintDC

Członkowie danych

m_ps Zawiera PAINTSTRUCT umożliwia malowanie obszaru klienckiego.
m_hWnd HWND , do którego podłączony jest ten obiekt CPaintDC.

Budowa

CPaintDC Konstrukcje CPaintDC połączony z określonym CWnd.

Omówienie CPaintDC |nbsp; Bazowy klasy członków | Wykres hierarchii

Index