CPaintDC::m_hWnd

Uwagi

HWND , do którego podłączony jest ten obiekt CPaintDC . m_hWnd jest chronioną zmienną typu HWND.

Omówienie CPaintDC |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Index