CPaintDC::CPaintDC

CPaintDC ( CWnd * pWnd );
rzut ( CResourceException );

Parametry

pWnd

Punkty do obiektu CWnd , do której należy obiekt CPaintDC.

Uwagi

Obiekt CPaintDC , przygotowuje okna aplikacji do malowania i przechowuje struktury PAINTSTRUCT w zmiennej Państwa m_ps.

Wyjątek (typu CResourceException) jest generowany, gdy system Windows GetDC wywołanie nie powiedzie się. Kontekstu urządzenia mogą nie być dostępne, jeśli system Windows już została przydzielona wszystkie jego kontekstów dostępnego urządzenia. Aplikacja konkuruje na pięć wspólnej kontekstów limitu czasu wyświetlania dostępnych w danej chwili w systemie Windows.

Omówienie CPaintDC |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Index