Członkowie klasy CPageSetupDialog

Atrybuty

CreatePrinterDC Tworzy kontekstu urządzenia do drukowania.
GetDeviceName Zwraca nazwę urządzenia drukarki.
GetDevMode Zwraca bieżącą DEVMODE drukarki.
GetDriverName Zwraca sterownik używany przez drukarkę.
GetMargins Zwraca bieżące ustawienia marginesów drukarki.
GetPortName Zwraca nazwę portu wyjściowego.
GetPaperSize Zwraca rozmiar papieru drukarki.

Budowa

CPageSetupDialog Obiekt CPageSetupDialog.

Członkowie danych

m_psd Struktura umożliwia dostosowywanie obiektu CPageSetupDialog.

Operacje

DoModal Wyświetla okno dialogowe i umożliwia marki użytkownika zaznaczenia.

Overridables

OnDrawPage Wywołana w ramach renderowanie obrazu ekranu każdej wydrukowanej strony.
PreDrawPage Wywoływana w ramach przed renderowanie obrazu ekranu każdej wydrukowanej strony.

Omówie&nie CPageSetupDialog |nbsp; Bazowy klasy członków | Wykres hierarchii

Index