CPageSetupDialog::PreDrawPage

wirtualne UINT PreDrawPage (WORD wPaper, słowo wFlags, LPPAGESETUPDLG pPSD );

Wartość zwracany

Wartość niezerowa, jeśli obsługiwane; inny sposób 0.

Parametry

wPaper

Określa wartość, która wskazuje rozmiar papieru. Ta wartość może być jedna z wartości DMPAPER_ , wymienionych w opisie struktury DEVMODE.

wFlags

Określa orientację papieru lub koperty, czy drukarka jest mozaikowej lub urządzenia HPPCL (Hewlett Packard Printer Control Language). Ten parametr może mieć jedną z następujących wartości:

pPSD

Wskaźnik do struktury PAGESETUPDLG . Więcej informacji na temat tej struktury na ten temat można znaleYć w dokumentacji systemu Win32.

Uwagi

Wywołana w ramach przed sformułowaniem obraz na ekranie każdej wydrukowanej strony. Zastąpić tę funkcję, aby dostosować rysunku obrazu. Jeśli zastąpić tę funkcję i zwraca wartość PRAWDA, należy narysować całego obrazu. Jeśli zastąpić tę funkcję, a zwraca wartość FALSE, cały domyślny obraz jest rysowany w ramach.

Omówie&nie CPageSetupDialog |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CPageSetupDialog::OnDrawPage

Index