CPageSetupDialog::m_psd

Uwagi

Struktura typu PAGESETUPDLG, którego członkowie przechowuje właściwości obiektu okna dialogowego. Po konstruowania obiektu CPageSetupDialog , można użyć m_psd , aby ustawić różne aspekty okno dialogowe przed wywołaniem funkcji członek DoModal.

Jeśli członek danych m_psd można modyfikować bezpośrednio, będzie zastępować wszystkie domyślne zachowanie.

Aby uzyskać więcej informacji o PAGESETUPDLG struktury, zobacz Win32 dokumentacji.

Omówie&nie CPageSetupDialog |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Index