CPageSetupDialog::GetPortName

CString GetPortName () stała;

Wartość zwracany

Nazwa portu aktualnie wybranej drukarki.

Uwagi

Wywołanie funkcji po wywołaniu DoModal do pobierania nazwy portu aktualnie wybranej drukarki.

Omówie&nie CPageSetupDialog |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz teżnbsp;CPageSetupDialog::GetDevice&Name, CPageSetupDialog::GetDriverName

Index