CPageSetupDialog::GetPaperSize

CSize GetPaperSize () stała;

Wartość zwracany

Obiekt CSize zawierający rozmiar papieru (w 1/1000 mm lub 1/100 mm) wybranych do drukowania.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji do pobierania rozmiar papieru wybranych do drukowania.

Omówie&nie CPageSetupDialog |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Index