CPageSetupDialog::GetMargins

void GetMargins (LPRECT lpRectMargins,LPRECTlpRectMinMargins) stała;

Parametry

lpRectMargins

Wskaźnik do struktury RECT lub obiektu CRect , który opisuje (w 1/1000 mm lub 1/100 mm) marginesy wydruku dla aktualnie wybranej drukarki. Przepuścić NULL dla tego parametru, jeśli nie jesteś zainteresowany w tym prostokącie.

lpRectMinMargins

Wskaźnik do struktury RECT lub obiektu CRect , który opisuje (w 1/1000 mm lub 1/100 mm) minimalne marginesy wydruku dla aktualnie wybranej drukarki. Przepuścić NULL dla tego parametru, jeśli nie jesteś zainteresowany w tym prostokącie.

Uwagi

Wywołanie funkcji po wywołaniu DoModal do pobrania marginesy sterownika drukarki.

Omówie&nie CPageSetupDialog |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Index